EMOJI VOTER

Tinderen langs toekomstige emoji’s!

 [Scroll 👇for the English version]

📝 14 november 2019

Sindskort kunnen we een stinkdier, een ijsklontje, een staand persoon en een bruine stip naar elkaar versturen. Die worden ons zomaar in onze schoot geworpen, zonder dat we erom gevraagd hebben. Emoji, de taal waar wij allemaal mee appen, wordt namelijk bepaald door slechts een handjevol mensen. Stel je voor dat een paar mensen zouden bepalen welke woorden we mogen gebruiken? Ik vind dat dit moet veranderen. Daarom lanceer ik op 14 november 2019 de app Emoji Voter, waarmee wij als gebruikers onze stem kunnen opeisen ✊

UNICODE
We appen nu 3019 emoji en elk jaar komen daar gemiddeld 243 nieuwe bij. Welke? Dat wordt besloten door Het Unicode Consortium, een organisatie die onze taal digitaliseert. Iedereen kan een suggestie insturen, maar uiteindelijk maakt een jury binnen Unicode de beslissing, in samenspraak met onder andere medewerkers van Apple, Google en Facebook. Bedrijven die al zoveel van ons digitale leven bepalen. Hoe kan het dat deze groep zoveel macht heeft in de creatie van een digitale taal die 92% van ons gebruikt?

Bovendien maken ze merkwaardige keuzes. Zo stellen ze dat een nieuwe emoji populair moet worden en niet te specifiek mag zijn. Waarom is er dan wel een roodharige emoji en geen afro, terwijl er wereldwijd veel meer mensen met een afro zijn? Waarom was een expliciete mentruatie-emoji te specifiek, maar komen er wel 70 nieuwe symbolen voor mensen met een handicap? Als we op deze voet verder gaan scrollen we over 8 jaar door 5000 symbolen. Zitten we daar wel op te wachten?

EMOJI VOTER
Stolk vindt dat dit moet veranderen. Het proces rondom emoji moet democratiseren. Het wordt tijd dat wij als gebruikers van emoji onze stem opeisen. Daar heeft ze iets op bedacht. Binnenkort kunnen we dat doen via de web-applicatie Emoji Voter. Net als Tinder swipe je door de emoji-voorstellen die officieel bij Het Unicode Consortium zijn binnengekomen. Zit je te wachten op een emmer-emoji? (Ja? Swipe dan naar rechts!) Kan je echt niet zonder een tandenborstel-emoji? Je kunt er via Emoji Voter zelfs campagne voor voeren. Of vind je dat er wel genoeg emoji zijn en swipe je alles naar links. Stolk: “Als we met z’n allen onze stem laten horen kunnen we wellicht de beslissing van Unicode écht beïnvloeden.”

 

Tindering through future emojis!
Vote for which symbols must be added, and which should not

Recently, we can send our friends a skunk, an ice cube, a person just standing and a brown dot. They got handed to us, without being asked for. That’s because emoji—the language that we all text with—is created by only a handful of people. Imagine if just a few people would decide what words we can use? Dutch emoji-expert Lilian Stolk thinks this should change. The web-based app Emoji Voter is allowing us, as users, to claim our vote. ✊

UNICODE
We now have 3,019 emoji and every year an average of 243 new ones are added. But which ones? This is decided by The Unicode Consortium, an organisation that digitizes our language. Anyone can submit a suggestion for a new emoji, but ultimately a jury within Unicode makes the final decision in consultation with employees from companies like Apple, Google and Facebook. Companies that already determine so much of our digital life. How is it possible that this group has so much power in creating a digital language that 92% of us use?

Moreover, they’re not consistent. They state that a new emoji should not be too specific and have the potential to become popular. Then why is there a red-haired emoji and no afro emoji, while there are many more people with an afro worldwide? Why was a period emoji too specific, but there will soon be 70 symbols for people with disabilities? If we continue in this way, within 8 years we’ll be scrolling through 5000 emoji. Do we want that?

EMOJI VOTER
According to Stolk this has to change. The emoji process must be democratized. It’s time for us, users of emoji, to claim our voice. Soon we can do that via Emoji Voter (www.emojivoter.com). Like Tinder, we can swipe through the emoji proposals that The Unicode Consortium has officially received. Are you waiting for a bucket emoji? (Yes? Then swipe to the right!) Do you think it’s ridiculous to add the extinct dodo to the keyboard? (Swipe to the left!) If you can really do without a toothbrush emoji, you can even campaign for it via Emoji Voter. Stolk: “If we all make our voices heard, we may be able to influence the decision of Unicode.”

GIF

Share this article: Facebook, Tweet this